Σχολικές Δράσεις

Ευρωπαϊκές δράσεις "Πρόγραμμα Erasmus+ "Be a buddy not a bully" "
Πολιτιστικές εκδηλώσεις "Στη Σμύρνη του τότε στην Ελλάδα του σήμερα"
Αθλητικές εκδηλώσεις "Ημέρα σχολικού αθλητισμού"
Καινοτόμες δράσεις - Διδασκαλία ρομποτικής

Υπεύθυνη κατασκευής και διαχείρισης ιστοτόπου Ζαρίκα Αλεξάνδρα ΠΕ19