Υποδιευθυντές

Η υποδιευθύντρια του σχολείου μας, κ. Τσιότρα Μαρία

tsiotra

και ο υποδιευθυντής του σχολείου κ. Κουραβάνας Κων/νος

 kouravan